O souboru

Počátky dětského folklorního tanečního souboru Pantlička z Krumvíře se datují do roku 1977. Poprvé vystoupil roku 1978 na domácím Kraji beze stínu a poté jeho členové jezdili vystupovat i do okolních vesnic. Později Pantlička navštívila se svými pásmy okolní festivaly v Kyjově, Tvrdonicích a Stážnici. Zavítala i do Prahy, kde vystupovala v Národním divadle, a podnikla zahraniční cestu do Německa. Dlouholetou vedoucí souboru byla paní Ludmila Požárová, která vycházela z dětských her, písní a tanců našeho regionu, studovala rozličnou literaturu, aby odhalila staré zvyklosti, ale především se snažila využít přirozené chování dětí. Nejdříve vedla jeden soubor pro menší děti a pak i pro starší děti do 14 let. Soubor doprovázela cimbálová muzika mladých pod vedením Ing. Donného, později nově vzniklá Vonica. V dalších letech doprovázel Pantličku pan Válek se svou čejčskou muzikou Mládí.

V roce 1990 Pantlička bohužel ukončila svoji činnost. Důvodem byl jednak úbytek příležitostí k vystupování a také to, že neměli doprovodnou muziku, což je problém, se kterým se potýkají mnohé soubory i dnes. Od roku 1990 proběhlo několik více či méně úspěšných pokusů o obnovení Pantličky.

V roce 2016 byla činnost souboru obnovena po roční pauze a nové vedoucí Kateřina Valihrachová a Božena Svobodová se snaží navázat na úspěšnou historii, ale také vést děti k lásce k tradicím. V prvním roce navštěvovalo Pantličku téměř 30 dětí ve věku od 3 do 10 let, což dává naději na úspěšnou budoucnost.